LOGIN SERVER
ONLINE
CHAR SERVER
ONLINE
MAP SERVER
ONLINE
ONLINE PLAYERS
133

Blacksmith Ranking

Top 20 Blacksmith Characters on RoHispano

Rank Character Name Fame Points Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 Tatara 1,810 Blacksmith 99 50 Log Horizon
2 Tapicero 1,643 Whitesmith 99 70 Black Card
3 Mizu 450 Blacksmith 95 50 Entero Tuja
4 Eltransa 340 Whitesmith 99 70 None
5 Bahm l WS l 330 Whitesmith 82 52 Crows
6 Canela 220 Blacksmith 97 50 Evolution
7 Doomhammer 170 Blacksmith 90 50 None
8 Jeinasmith 110 Blacksmith 92 50 None
9 Alto Tranza 90 Whitesmith 92 59 None
10 Sl4ve 60 Blacksmith 88 50 Amaterasu
11 SOY TU SICARIA 50 Blacksmith 80 50 None
12 Seralia 30 Blacksmith 76 47 None
13 Skull 10 Whitesmith 94 61 God Tier
14 Broker 10 Blacksmith 92 50 None
15 Pistian 10 Blacksmith 84 50 None
16
17
18
19
20